Actueel

De Wet verbetering functioneren VvE’s

De Wet verbetering functioneren VvE’s is op 23 mei 2017 aangenomen. De wet zal vermoedelijk per januari 2018 in werking treden. Enerzijds dienen VvE’s op basis van de nieuwe wet een minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds te doen. Anderzijds wordt het mogelijk gemaakt dat een VvE een geldlening kan aangaan. Wat betekent deze wetswijziging nu concreet voor uw VvE? Wij informeren u daar graag over.


Stichting BVVB Collectief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt dat een VvE beheerder verplicht is om te beschikken over een vergunning van de AFM. Conform de wet is de VvE beheerder een financiële dienstverlener vanwege het beheer van bankrekeningen en verzekeringen. VvE Management beschikt over deze vergunning doordat wij zijn aangesloten bij de Stichting BVVB Collectief. Dit houdt ook in dat wij aangesloten zijn bij de Klachtenorganisatie KifiD.


Energielabel

Bij verkoop van uw woning dient u een Energielabel te overleggen. Het kan zijn dat door aanpassingen in de woning (isolatie, nieuwe cv installatie, dubbel glas etc.) het (voorlopige) energielabel waar u (nog) over beschikt niet meer up to date is. U kunt via de website van de Overheid een definitief label of een nieuw label aanvragen. Ook kunt u daar uw energielabel online raadplegen.  Veel voorlopige energielabels  die zijn toegezonden bij de invoering klopten niet altijd. De berekenmethodiek die was toegepast waardeerde hoekappartementen bijvoorbeeld hoger dan tussenappartementen. De hoekappartementen verbruiken echter veel meer energie.


Inschrijving VvE bij de Kamer van Koophandel

VvE’s dienen inschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.