Actueel

De Wet verbetering functioneren VvE’s

De Wet verbetering functioneren VvE’s is op 23 mei 2017 aangenomen. De wet zal vermoedelijk per januari 2018 in werking treden. Enerzijds dienen VvE’s op basis van de nieuwe wet een minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds te doen. Anderzijds wordt het mogelijk gemaakt dat een VvE een geldlening kan aangaan. Wat betekent deze wetswijziging nu concreet voor uw VvE? Wij informeren u daar graag over.


VvE OK Label

Het VvE OK Label is een initiatief van Stichting VVErtimago. De Stichting VVErtimago wil met het VvE OK label een blijvende bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid van de woonomgeving. Dit door middel van het ontwikkelen en het kunnen toekennen van een landelijk keurmerk aan Verenigingen van Eigenaars, op grond van een praktisch toepasbare, marktconforme en transparante kwaliteitsmeting. De Stichting heeft geen winstoogmerk en streeft ernaar om aan zoveel mogelijk VvE’s en Beheerders het label te kunnen uitreiken; jaarlijks vindt hiertoe een audit plaats bij VVE Beheerders. VvE Management Den Haag BV beschikt over het VvE OK Label.


Stichting BVVB Collectief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt dat een VvE beheerder verplicht is om te beschikken over een vergunning van de AFM. Conform de wet is de VvE beheerder een financiële dienstverlener vanwege het beheer van bankrekeningen en verzekeringen. VvE Management beschikt over deze vergunning doordat wij zijn aangesloten bij de Stichting BVVB Collectief. Dit houdt ook in dat wij aangesloten zijn bij de Klachtenorganisatie KifiD.


Energielabel

Bij verkoop van uw woning dient u een Energielabel te overleggen. Het kan zijn dat door aanpassingen in de woning (isolatie, nieuwe cv installatie, dubbel glas etc.) het (voorlopige) energielabel waar u (nog) over beschikt niet meer up to date is. U kunt via de website van de Overheid een definitief label of een nieuw label aanvragen. Ook kunt u daar uw energielabel online raadplegen.  Veel voorlopige energielabels  die zijn toegezonden bij de invoering klopten niet altijd. De berekenmethodiek die was toegepast waardeerde hoekappartementen bijvoorbeeld hoger dan tussenappartementen. De hoekappartementen verbruiken echter veel meer energie.


Inschrijving VvE bij de Kamer van Koophandel

VvE’s dienen inschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.