Informatie

Bereikbaarheid kantoor

Telefonisch zijn wij op werkdagen bereikbaar van 09.00 – 13.00 uur en 24/7 via email.
Voor spoedgevallen buiten kantooruren die geen uitstel dulden (lekkages, brand, rioolverstoppingen) krijgt u na 13.00 uur, ’s avonds en in het weekend via ons antwoordapparaat het noodnummer te horen dat u in dat geval moet bellen.

Contactinformatie

VVE Management Den Haag B.V.
Postbus 71
2990 AB Barendrecht

T: 070 – 7200 922

E: informatie@vve-management-bv.nl